2021-12-28

საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია   ,,Spo ...

2021-12-23

2021-12-20

2021-12-16

სპორტის უნივერსიტეტი საერთაშორისო კონფერენციაზე

2021-12-16

ERASMUS + კონკურსი აკადემიური პერსონალისთვის

2021-12-13

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის ...

2021-12-09

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება 10 ...

2021-12-05

ვულოცავთ ბათუმის „დინამო“-ს

2021-11-22

ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ მოწვეულ უცხოელ პროფესორთა ...