2021-05-20

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

2021-05-17

მასტერკლასი ფიზიკური განათლების სწავლების მეთოდები

2021-05-05

მისაღებ სპორტულ ტურზე რეგისტრაცია

2021-05-04

2021-04-27

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'ჯანმრთე ...

2021-04-22

სპორტის უნივერსიტეტსა და ბერიტაშვილის ექსპერიმენტუ ...

2021-04-21

სპორტის უნივერსიტეტში გაიმართა მოხსენება, „პლაგიატ ...

2021-04-19

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ფაკულტეტის 4 სტუდენტი ...

2021-04-16

სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი სერტიფი ...