/ სიახლე / ყურადღება! ...

ყურადღება!

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

 

  • შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ განაცხადის გაკეთების ვადა - 21 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით;
  • ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმამათლებლო პროგრამაზე მობილობის შემთხვევაში შიდა სპორტული ტური ჩატარდება 28 თებერვალს;
  • სტუდენტთა კრედიტების აღიარება არაუგვიანეს 2 მარტისა;
  • სტუდენტების ინფორმირება აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის ან უარის წერილობითი  დადასტურება 4 მარტის  ჩათლით;

 

გაითვალისწინეთ: 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე და შემდგომ ჩარიცხული პირებისათვის, შიდა მობილობით სარგებლობისთვის ჩაბარებული უნდა გქონდეთ შემდეგი საგნები:

ბიზნესის ადმინისტრირება და სპორტის მენეჯმენტისაბაკალავრო პროგრამა - მესამე საგანი ისტორია ან მათემატიკა;

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობის მსურველი პირი ვალდებულია ჩაბარებული ჰქონდეს ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა, ბიოლოგია და მათემატიკა/ფიზიკა ან ქიმია.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

info@sportuni.ge

phmrfaculty@sportuni.ge  ნათია თოლორდავა 551379494

coaches.faculty@sportuni.ge ნინო ლორთქიფანიძე