/ სიახლე / განათლების უზრუნველყოფა გენდერული თანასწორობის ინოვაციური და ინკლუზიური გეგმების მეშვეობით...

განათლების უზრუნველყოფა გენდერული თანასწორობის ინოვაციური და ინკლუზიური გეგმების მეშვეობით

„ჰორიზონტი ევროპის“მიერ დაფინანსებული პროექტის “გენდერული თანასწორობის ინკლუზიური გეგმა სპორტული განათლებისა და კვლევებისთვის“ ფარგლებში, სპორტის უნივერსიტეტის გენდერული თანასწორობის ჯგუფმა შეიმუშავა გენდერული თანასწორობის გეგმა, რომელიც დამტკიცებულია უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ ჯემალ ძაგანიას მიერ. გენდერული თანასწორობის გეგმა ხელმისაწვდომია როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე.