/ სიახლე / მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე საბუთების მიღება დაიწყო და  გაგრძელდება 30 სექტემბრის ჩათვლ...

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე საბუთების მიღება დაიწყო და  გაგრძელდება 30 სექტემბრის ჩათვლით!

აპლიკანტებმა საჭირო დოკუმენტაცია უნდა წამოადგინოს მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანატში 11.00-დან 17 საათამდე ან გამოაგზავნოს ელ.ფოსტაზე: teachers.reg@sportuni.ge

რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი;

ბ) უმაღლესი განათლების ან სასპორტო პროფესიული განათლების დამადასტურე­ბელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული);

გ) ელექტრონული ფოტოსურათი (3x4);

დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);

ე) განცხადება რექტორის სახელზე - დანართი 1.

 

შიდასაუნივერსიტეტო ტური ჩატარდება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტში 2 ოქტომბერს 10:00 სთ-ზე  ი. ჭავჭავაძის გამზ. N49 ფეხბურთის მინი მოედანი.

შედეგების გამოცხადება 3 ოქტომბერი.

აპელაციაზე განცხადების წარმოდგენა იწარმოებს 4 ოქტომბერს.

ხელშეკრულების გაფორმების ვადა არაუგვიანეს 6 ოქტომბრისა.

 

შიდასაუნივერსიტეტო ტურის შეფასების კრიტერიუმების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.

საკონტაქტო პირი :ლელა ნიორაძე   +995 593 45 01 30