/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი / კარლო მოისწრაფიშვილი
(+995) 599 255 410
karlo.moistsrapishvili@sportuni.ge

კარლო მოისწრაფიშვილი

პროფესორი

განათლება

კარლო მოისწრაფიშვილმა 1972 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი. 1985 წელს მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. 2004 წელს – ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის წოდება.

 

სამუშაო გამოცდილება

1986 წლიდან მუშაობს საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტში, ბიომექანიკის კათედრაზე, დოცენტად.

2014 წლიდან არის პროფესორი ბიომექანიკის მიმართულებით, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში.

2018 წლიდან არის ბიომექანიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრის გამგე.

 

დამატებითი ინფორმაცია

ბიოფიზიკისა და ბიომექანიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული აქვს 87 ნაშრომი.

დაწერილი აქვს დამხმარე სახელმძღვანელო ბიომექანიკაში.

არის რესპუბლიკური კატეგორიის მსაჯი აფროსნობაში.

არის სპორტის დამსახურებული მოღვაწე.