2020-12-05

ვულოცავთ!

2020-11-28

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური ონლაინ კონფერენცი ...

2020-11-25

2020-11-24

 საერთაშორისო კონფერენცია „სპორტი და ინოვაციები“

2020-11-11

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულე

2020-11-10

საერთაშორისო კონფერენცია (ქუთაისი 2020), „ბავშვთა ...

2020-10-27

ERASMUS+ -ის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

2020-10-22

ქართული უნივერსიტეტების რეიტინგი 2020 წლის ერთიანი ...

2020-10-20

ყურადღება! ცხადდება კონკურსი