2021-06-28

გთავაზობთ სპორტული ტურის შედეგებს

2021-05-25

სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და აკადემიური პ ...

2021-05-20

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

2021-05-17

მასტერკლასი ფიზიკური განათლების სწავლების მეთოდები

2021-05-05

მისაღებ სპორტულ ტურზე რეგისტრაცია

2021-05-04

2021-04-27

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'ჯანმრთე ...

2021-04-22

სპორტის უნივერსიტეტსა და ბერიტაშვილის ექსპერიმენტუ ...

2021-04-21

სპორტის უნივერსიტეტში გაიმართა მოხსენება, „პლაგიატ ...