2022-12-14

აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კრიტერიუმები

2022-11-14

სანდრო ბაზაძე მსოფლიო თასის მფლობელია !

2022-10-24

გამოცხადდა კონკურსი  მობილობისთვის Erasmus+ სტუდენ ...

2022-10-20

ყურადღება!

2022-10-03

სპორტული ტურის შედეგები

2022-10-03

განათლების უზრუნველყოფა გენდერული თანასწორობის ინო ...

2022-09-30

სპორტის უნივერსიტეტის პროექტმა „ჰორიზონტი ევროპის“ ...

2022-09-26

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე საბუთების მიღებ ...

2022-09-22

შიდა საუნივერდიტეტო გამოცდის შედეგები