2023-09-21

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2023-09-20

სპორტის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები - ევროპის სა ...

2023-09-19

ვულოცავთ !

2023-09-15

შიდა მობილობა!

2023-09-15

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე საბუთების მიღებ ...

2023-09-13

აკადემიური საბჭოს დადგენილება

2023-09-13

საქართველოს ქალთა ნაკრები მსოფლიოს გუნდურის ჩეპიო ...

2023-09-13

რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნების შემაჯა ...

2023-09-12

ყურადღება!