/ სიახლე / დეკანების არჩევნები...

დეკანების არჩევნები

2023 წლის 1 მაისს გაიმართოს ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის  დეკანის არჩევნები.

2023 წლის 2 მაისს გაიმართოს მწვრთნელთა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები.

დაინტერესებულმა პირებმა  კანდიდატად რეგისტაციის მიზნით 3 აპრილიდან 13 აპრილის ჩათვლით წარადგინონ განცხადება (რომელიც ივსება ადგილზე) უნივერიტეტის ცენტრლური საარჩევნო კომისიის  სახელზე  საკუთარი სახელით, საცხოვრებელი მისამართის,  საკონტაქტო ნომრის და ელ.ფოსტის მითითებით. ასევე:

  • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, დადგენილი წესით დამოწმებული;
  • სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი,
  • ფაკულტეტის განვითარების სამოქმედო გეგმა;
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა,
  • ავტობიოგრაფია (CV);
  • ორი ფოტოსურათი 3X4;
  • ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ;
  • ცნობა დაკავებული აკადემიური თანამდებობის შესახებ

 

აღნიშნული საბუთების მიღება იწარმოებს უნივერსიტეტის კანცელარიაში მის: თამარაშვილის  ქ. N4ა მე-III სადარბაზო მე-3 სართული (10:00 საათიდან 17:00 საათამდე)