/ სიახლე / შიდა მობილობა!...

შიდა მობილობა!

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები:

შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ განაცხადის გაკეთების ვად - 15 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით;
ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის საბაკალავრო საგანმამათლებლო პროგრამაზე მობილობის შემთხვევაში შიდა სპორტული ტური ჩატარდება 22სექტემბერს;
სტუდენტთა კრედიტების აღიარება არაუგვიანეს 26 სექტემბრისა;
სტუდენტების ინფორმირება  აღიარებული კრედიტების თაობაზე და მათი თანხმობის ან უარის წერილობითი  დადასტურება 28 სექტემბრის ჩათლით;

 

გაითვალისწინეთ: 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე და შემდგომ ჩარიცხული პირებისათვის, შიდა მობილობით სარგებლობისთვის ჩაბარებული უნდა გქონდეთ შემდეგი საგნები:

ბიზნესის ადმინისტრირება და სპორტის მენეჯმენტისაბაკალავრო პროგრამა - მესამე საგანი ისტორია ან მათემატიკა;

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობის მსურველი პირი ვალდებულია ჩაბარებული ჰქონდეს ქართული ენა და ლიტერატურა; უცხო ენა, ბიოლოგია და მათემატიკა/ფიზიკა ან ქიმია.

საონტაქტო ინფორმაცია:

info@sportuni.ge

phmrfaculty@sportuni.ge ნათია თოლორდავა 551 37 9494

coaches.faculty@sportuni.ge ნინო ლორთქიფანიძე 577 90 77 66