/ სიახლე / სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვება!...

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვება!

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულმა გარკვეულ კატეგორიას დაქვემდებარებულმა პირებმა, სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების მოპოვების მიზნით, 2022 წლის 12 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის 18:00 საათამდე რეგისტრაციისთვის უნდა მიმართოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ონლაინპორტალზე http://socreg.mes.gov.ge .

სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოპოვების შესაძლებლობა ეძლევათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც მიეკუთვნებიან საქართველოს მთავრობის №419 (09.08.2022 წ.) დადგენილებით განსაზღვრული კატეგორიებიდან ერთ-ერთს. დადგენილება და სხვა დამატებითი დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ბანერზე „სტუდენტთა დაფინანსება სოციალური პროგრამის ფარგლებში“. https://www.mes.gov.ge/content.php?id=4791&lang=geo

გაითვალისწინეთ: თუ სტუდენტი მიეკუთვნება ერთზე მეტ სოციალურ კატეგორიას, მიზანშეწონილია იმდენ კატეგორიაში გაკეთდეს განაცხადი, რამდენსაც აკმაყოფილებს.