/ სიახლე / წინასწარი რეგისტრაცია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგ...

წინასწარი რეგისტრაცია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე პირველადი რეგისტრაცია დაიწყო!

პროგრამაზე დაიშვება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ერონული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით.

გაითვალისწინეთ, აღნიშნულ ბმულზე რეგისტრაციის შემდეგ სავალდებულოა განცხადების და დოკუმენტაციის უნივერსიტეტში წარმოდგენა. რეგისტრაციის თარიღის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაციას მიიღებთ უნივერსიტეტის საიტიდან!

რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს:https://forms.gle/r6ZzyaZhhBe1SWxY6

 

საკონტაქტო პირი: ქეთევან ქობალია: 577 555 322

                           მაია ხურცილავა:  595 333 242