/ სიახლე / მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე!...

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე!

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2022-2023 სასწავლო წლისთვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

 • ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი) - მისაღები რაოდენობა 8
 • ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია - მისაღები რაოდენობა 6  
 • სპორტის მენეჯმენტი - მისაღები რაოდენობა 8

საბუთების წარმოდგენის ვადა:

30 აგვისტოდან  16 სექტემბერის ჩათვლით 10:00 სთ-დან 18:00 საათამდე.

სწავლის საფასური - 2250 ლარი

 

წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა კანდიდატებმა   უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება (ივსება ადგილზე)
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი (შესაძლებელია ნოტარიულად დამტკიცებული ასლის წარმოდგენა) ან ცნობა შესაბამისი საფეხურის დამთავრებისა და კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი
 • ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • ფოტოსურათი 3x4 (CD)

საუნივერსიტეტო მისაღები გამოცდები ჩატარდება ორ ეტაპად:

 • გამოცდა სპეციალობაში 19 სექტემბერი 11:00 სთ-დან სამივე საგანმანათლებლო პროგრამაზე (გამოცდა ჩატარდება დისტანციურად Zoom პლატფორმის მეშვეობით (ონლაინ რეჟიმში);

საგამოცდო საკითხები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:  

 

გამოცდა ინგლისურ ენაში:

20 სექტემბერი 11:00 სთ-დან;

პირი, რომელიც წარმოადგენს ინგლისური ენის არანაკლებ B2 დონის დამადასტურებელ საერთაშორისო სერტიფიკატს, განთავისუფლებულია შესაბამისი გამოცდიდან.

 

შედეგები გამოცხადდება 22 სექტემბერს

სააპელაციო განაცხადის წარმოდგენა იწარმოებს 23 და 26 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

აპელაციის და საბოლოო შედეგები გამოცხადება 28 სექტემბერს.

ხელშეკრულებები გაფორმება 29-20 სექტემბერს.

დოკუმენტების წარმოდგენა:

 • ფიზიკური აღზრდა და სპორტის (მწვრთნელი) და სპორტის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა საბუთები უნდა წარმოადგინოს თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 49-ში (ფეხბურთის სტადიონის მიმდებარედ არსებულ კორპუსში). საკონტაქტო პირი : ნინო ლორთქიფანიძე ტელ: 577 907 766
 • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის სამაგისტო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველმა საბუთები უნდა წარმოადგინოს თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას (ყოფილი ჯიქიას. ქ.) N 26 (მე-5 სართული). ნათია თოლორდავა ტელ: 551 379 394

აპლიკანტებმა დოკუმენტაცია ასევე შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ონლაინ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@sportuni.ge (იხ. განცხადების ფორმა)