/ სიახლე / სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი დ...

სპორტის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის შედეგების შემაჯამებელი დროებითი კომისიის შექმნის შესახებ