/ სიახლე / XV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ...

XV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2021 წლის 28-31 დეკემბერს, ნორვეგიაში, ქ. ოსლოში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PRACTICE AND SCIENCE", რომელშიც მონაწილეობდა ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი კარლო მოისწრაფიშვილი.