/ სიახლე / საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია   ,,Sport Forum - International Scientific Conferenc...

საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია   ,,Sport Forum - International Scientific Conference - Athlete Training Management

2021 წლის 2-3 დეკემბერს  ქალაქ კაუნასში ლიტვის სპორტის უნივერსიტეტის  მიერ ორგანიზებულ სპორტული ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია   Sport Forum - International Scientific Conference - Athlete Training Management" რომელშიც მონაწილეობდა ჩვენი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ხაზარაძე და მოწვეული პედაგოგები ნინო ჯაფარიძე და აზა რევიშვილი.