/ სიახლე / ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ მოწვეულ უცხოელ პროფესორთა სტატია მაღალრეიტინგულ ჟურნალში დაიბეჭდა...

ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ მოწვეულ უცხოელ პროფესორთა სტატია მაღალრეიტინგულ ჟურნალში დაიბეჭდა

მაღალრეიტინგულ ჟურნალ „ US National Library of Medicine National Institutes of Health“ - ში, ( Environ Chem Lett. 2021 Sep 21 : 1–10. doi: 10.1007/s10311-021-01321-9; PMCID: PMC8453031 , PMID: 34566548 ) დაიბეჭდა ჩვენი უნივერსიტეტის მოწვეული, უცხოელი პროფესორების : Valentina Roviello, Melinda Gilhen-Baker, და Giovanni N. Roviello -ს სტატია სათაურით : „ Forest-bathing and physical activity as weapons against COVID-19: a review“ Author information: 1. Department of Chemical, Materials and Industrial Production Engineering (DICMaPI), University of Naples Federico II, Piazzale V. Tecchio 80, 80125 Naples, Italy 2. Faculty of Physical Medicine and Rehabilitation, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, 49, Chavchavadze avenue, 0162 Tbilisi, Georgia 3. Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, IBB - CNR Mezzocannone Site and Headquarters, 80134 Naples, Italy

გამოქვეყნებული სტატია იხილეთ აქ.