/ სიახლე / სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ ორგანიზე...

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი

27 ოქტომბერს, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ იყო ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე: „როგორ შევადგინოთ კარიერული განვითარების ეფექტური სტრატეგია.“ ტრენინგს წარუძღვა ფსიქოლოგი, კარიერული განვითარების ექსპერტი, ბიზნესტრენერი და საერთაშორისო კარიერული განვითარების ასოციაციის წევრი-მერი ტარიელაშვილი.