/ სიახლე / პირველადი რეგისტრაცია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგ...

პირველადი რეგისტრაცია ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე პირველადი რეგისტრაცია დაიწყო!
 
✅ პროგრამაზე დაიშვება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ერონული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით.
 
✅ რეგისტრაციისთვის მიჰყევით მითითებულ ბმულს ????: https://forms.gle/E7g4Fk2VFUgGB79F8