/ სიახლე / მისაღებ სპორტულ ტურზე რეგისტრაცია...

მისაღებ სპორტულ ტურზე რეგისტრაცია

სპორტულ ტურში მონაწილე აბიტურიენტებისთვის რეგისტრაციის ვადა  გაგრძელდა 2021 წლის  11 ივნისის ჩათვლით


 აბიტურიენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ (ფორმა N100);
  • 2 ფოტოსურათი (ზომა 3 x 4 ) და ელვერსია CD;
  • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ბაზაში online.naec.ge რეგისტრაციის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
  • სპორტულ ტურზე მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი დანიშნულებაში აბიტურიენტის პირადი ნომრის, სახელისა და გვარის მითითებით (სპორტულ ტურში მონაწილეობის საფასურია 10 ლარი. თანხის შეტანა ხდება სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სახაზინო კოდზე 709 027 519);

 

დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) 10 სთ-დან 17 სთ-მდე უნივერსიტეტის კანცელარიაში მის: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N49;