/ სიახლე / I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'ჯანმრთელობა და სპორტი'...

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'ჯანმრთელობა და სპორტი'

2021 წლის 12-13 აპრილს, სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდა

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:

"ჯანმრთელობა და სპორტი"

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 11 ქვეყნის მკვლევარმა და წამოდგენილი იყო 63 თანაავტორის მიერ შესრულებული 32 მოხსენება.

კონფერენცია გაიხსნა, უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ ჯემალ ძაგანიას მისალმებით. მონაწილეებს აგრეთვე მიესალმა ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი გიორგი ფარულავა.

კონფერენციის მოდერატორი იყო ასოც. პროფესორი ალექსანდრე ეგოანი.