/ სიახლე / სპორტის უნივერსიტეტში გაიმართა მოხსენება, „პლაგიატი და მისი პრევენცია“...

სპორტის უნივერსიტეტში გაიმართა მოხსენება, „პლაგიატი და მისი პრევენცია“

2021 წლის 16 აპრილს, სპორტის უნივერსიტეტში Zoom-ის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით, გაიმართა მოხსენება: „პლაგიატი და მისი პრევენცია“ (მომხს. სამეცნიერო-კვლევითი სამსახურის უფროსი, პროფ. გიორგი ზუბიტაშვილი). მას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტები და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მსმენელები.

საკითხი ეხებოდა საუნივერსიტეტო ცხოვრებისთვის ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებს, როგორებიცაა:

 

  • აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები
  • პლაგიატის პრობლემა და მისი ფორმები
  • პლაგიატის თავიდან არიდების გზები
  • ციტირების, პარაფრაზირების და რეზიუმირების წესები
  • წყაროს მითითების სტილი (APA, Chicago)
  • საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის მომზადების ძირითადი ასპექტები
  • ანტიპლაგის სისტემა - „ურკუნდი“
  • აკადემიური თაღლითობისადმი რეაგირების ფორმები