/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ცხრილი

I კურსი

II კურსი

III კურსი

 

სპორტის მენეჯმენტი (ბაკალავრიატი)

I კურსი

II კურსი

III კურსი

სპორტის მენეჯმენტი (მაგისტრატურა)

I კურსი

მასწავლებლის მომზადების პროგრამა