/ აკადემიური კალენდარი / 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტი

 2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია ყველა კურსის

სტუდენტებისათვის -  2022 წლის 1-17  სექტემბერი

ბაკალავრიატი

შემოდგომის სემესტრი:

 • 2021 წლის 4 ოქტომბერი - 24 დეკემბერი, 2022 წლის 10 იანვარი 4 თებერვალი - სასწავლო პროცესი
 • 2022 წლის 22-26 ნოემბერი - შუალედური გამოცდები
 • 2021 საახალწლო არდადაგები 27 დეკემბერი 9 იანვარი
 • 2022 წლის 7 თებერვალი -  25 თებერვალი -  ძირითადი და დამატებითი  გამოცდები
 • 2022 წლის 28  თებერვალი 5 მარტიარდადეგები;

გაზაფხულის სემესტრი:

 • 2022  წლის 7 მარტი  24 ივნისი - სასწავლო პროცესი
 • 2022 წლის  2-6 მაისი  - შუალედური გამოცდები
 • 2022 წლის 27 ივნისი -  15 ივლისიძირითადი და დამატებითი გამოცდები

მაგისტრატურა

შემოდგომის სემესტრი:

 • 2021 წლის 4 ოქტომბერი - 24 დეკემბერი, 2022 წლის 10 იანვარი 4 თებერვალი - სასწავლო პროცესი
 • 2022 წლის 22-26 ნოემბერი - შუალედური გამოცდები
 • 2021 საახალწლო არდადაგები 27 დეკემბერი 9 იანვარი
 • 2022 წლის 7 თებერვალი -  25 თებერვალი -  ძირითადი და დამატებითი  გამოცდები
 • 2022 წლის 28  თებერვალი 5 მარტიარდადეგები;

გაზაფხულის სემესტრი

 • 2022  წლის 7 მარტი  24 ივნისი - სასწავლო პროცესი
 • 2022 წლის  2-6 მაისი  - შუალედური გამოცდები
 • 2022 წლის 27 ივნისი -  15 ივლისიძირითადი და დამატებითი გამოცდებ

2021-2022 სასწავლო წლის უქმე დღეები

 • 1 და 2 იანვარიახალი წელი;
 • 7 იანვარიშობა;
 • 19 იანვარინათლისღება;
 • 3 მარტიდედის დღე;
 • 8 მარტიქალთა საერთაშორისო დღე;
 • 9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, საქართველოს თავისუფლებისა და ერთიანობისთვის დაღუპულთა მოხსენიების დღე;
 • 22- 25 აპრილი სააღდგომო დასვენების ღეები;
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
 • 12 მაისიწმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე;
 • 26 მაისისაქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
 • 28 აგვისტომარიამობა;
 • 14 ოქტომბერი - სვეტიცხოვლობა
 • 23 ნოემბერი -  გიორგობა