/ საგამოცდო ცენტრი / საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაცია

საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრაცია

მაია გელაშვილი - საგამოცდო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი

ნატო ყანდაშვილი - საგამოცდო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი