/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ცხრილები

 

ბაკალავრიატი

 

მაგისტრატურა

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა